Brand i byggnad - publik lokal, mataffär

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 1500
Nödvändiga brandstationer 5
Nödvändiga ambulansstationer 1
Placera

Mataffär

Skapad av Brandstation
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 4
Nödvändiga brandbefäl 1
Annan information Värde
Mest Patienter 2
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 30
Tillbaka