Brand i byggnad - idrottsarena, stor

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 9500
Placera

Arena

Nödvändiga brandstationer 14
Nödvändiga ambulansstationer 8
Krav på polisstationer 5
Skapad av Brandstation eller byggande med Specialisering på Brandstöds-uppdrag
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 10
Nödvändiga stegbilar 2
Nödvändiga brandbefäl 3
Nödvändiga Lastväxlare 3
Nödvändiga tankbilar 3
Nödvändiga polisbilar 5
Nödvändiga Kemskyddsenhet 1
Nödvändiga fordon med luftapparater 1
Nödvändiga Räddningsledningsfordon 1
Annan information Värde
Mest Patienter 25
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 15
Sannorlikhet att intensivvård behövs 10
Uppdrag att utöka Brand i byggnad - idrottsarena, övertänd
Uppdragsvarianter Brand i byggnad - idrottsarena, stor
Tillbaka