Explosion - laboratorium

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 3560
Placera

Sjukhus

Nödvändiga brandstationer 10
Nödvändiga ambulansstationer 5
Kräver brandstödsenhets utbyggnad 1
Skapad av Brandstation
Med utbyggnad Brandstöds Expansionen
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 5
Nödvändiga stegbilar 1
Nödvändiga brandbefäl 2
Nödvändiga Lastväxlare 2
Nödvändiga tankbilar 4
Nödvändiga polisbilar 5
Nödvändiga Kemskyddsenhet 3
Nödvändiga ambulanser 2
Nödvändiga fordon med luftapparater 2
Kräver Ambulansledningsfordon 1
Kräver Motorspruta 1
Kräver Skumenhet 2
Kräver skum 100
Kräver vatten 2500
Annan information Värde
Mest Patienter 20
Patientspecialiseringar Allmänkirurg
Sannolikhet att en patient måste transporteras 75
Lägsta antal patienter 5
Första enheten på plats kan hantera alla patienter fullt 1
Sannorlikhet att intensivvård behövs 60
Chans till begäran av ambulanshelikopter 40
Tillbaka