Brand i byggnad - flerfamiljshus, lägenhet

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 1400
Nödvändiga brandstationer 2
Skapad av Brandstation
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 2
Nödvändiga stegbilar 1
Sannolikhet att stegbilar krävs 30
Annan information Värde
Mest Patienter 1
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 50
Tillbaka