Olaga hot

Belöning och förutsättningar Värde
Krav på polisstationer 2
Krediter i genomsnitt 300
Skapad av Polisstation
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga polisbilar 2
Annan information Värde
Mest Patienter 1
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 30
Tillbaka